Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Zending- en evangelisatie

Zendingscommissie :

De Zendingscommissie van de HHG Werkendam streeft erna om de Bijbelse opdracht
van zending en evangelisatie uit te dragen. Daarnaast hopen we ook op deze manier 
de betrokkenheid van de gemeente te vergroten. Allereerst is het Gebed voor de 
zending van groot belang, niet alleen in de eredienst maar ook in het persoonlijk gebed.
De Zendings- en Evangelisatiecommissie probeert op verschillende manieren de 
gemeente in contact te brengen met de Zending. Bijvoorbeeld door :
- Een spreker uit te nodigen.
- Een zendingsdienst te beleggen.

Daarnaast wordt er vier maal per jaar een zendingscollecte gehouden.
Ook wordt er vanuit de zendingscomissie aandacht gegeven aan de landelijke zendingsdag.                                                                                                                                                                                                                  

Evangelisatiecommissie :

De Evangelisatiecommissie is net opgestart en daar moet nog nadere invulling aan gegeven worden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit