Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging Timotheus

De mannenvereniging “Timothëus” heeft als doel om met elkaar als mannen van de gemeente zich te verdiepen in Gods Woord. Dit doen we naar aanleiding van bijbelstudieboekjes die door de HHK worden uitgegeven. We komen 1 keer per maand op laatste dinsdag van de maand bij elkaar en de avonden beginnen om 19.45 uur. inloop vanaf 19.30 uur.

De bijeenkomt wordt geopend met gebed, Bijbellezing en zingen, hierna wordt de Bijbelstudie door één van de leden gelezen. Aansluitend pauze en daarna bespreking van de vragen die bij de Bijbelstudie staan. Het streven is om ongeveer 21.30 de bijeenkomst met gebed te besluiten.

Contributie kennen we niet, maar we hebben wel een Wel en Wee pot waar ieder vrijwillig iets in mag doen.

We roepen jong en oud op om deze avonden te bezoeken om zo samen bezig te zijn met het onderzoek van Gods Woord.

Samenstelling bestuur:

Ceel Cornet                                                     penningmeester
Bram Beijer                                                      secretaris
Ceel Cornet                                                      voorzitter

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit