Dagelijks Woord

Meer over Historie

Historie

Per 1 mei 2004 ontstond in Werkendam de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG), nadat de Nederlandse Hervormde Kerk opging in de Protestantse Kerk in Nederland.

Predikant

In november 2008 kregen we voor het eerst een eigen predikant, in de persoon van ds. C.M. Visser uit Boven-Hardinxveld.  Na diens vertrek in januari 2013 werd kandidaat L. Treur in oktober 2013 als predikant aan onze gemeente verbonden. In Oktober 2019 vertrok Ds. L. Treur en werd in Juni 2021 Ds. G.J. van Asperen in onze gemeente bvestigd. Het betreft een gecombineerde predikantsplaats met de HHG te Veen.

Huisvesting

Aanvankelijk kwam onze gemeente ’s zondags bijeen in een zaal van het schippersinternaat ‘De Merwede’, later ook enige tijd in de aula van rouwcentrum ‘Memoriam’. Vanaf 2005 kregen wij gastvrij onderdak in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Binnengriend. In 2008 had de gemeente vergevorderde plannen om een nieuwe kerk te bouwen aan de Amerscamp. Dat stuitte op bezwaren van omwonenden. Toen de mogelijkheid zich aandiende om een bestaand kerkgebouw over te nemen, werd van nieuwbouw afgezien. Sinds 1 januari 2010 heeft onze gemeente een eigen kerkgebouw aan de Sigmondstraat, het voormalige kerkgebouw van de Vrije Hervormde Gemeente.

Verbouwing

Vanaf eind 2010 werd het kerkgebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid. Behalve dat de kerkzaal iets te klein was voor onze gemeente, beschikten we ook niet over verenigingsruimte. De bestaande consistorie werd bij de kerkzaal gevoegd en aan de achterzijde werd het gebouw uitgebreid met enkele zalen.  Op 4 december 2010 legde ds. Visser de eerste steen, samen met het oudste gemeentelid, de heer K. Valk. In april 2011 namen we het vernieuwde kerkgebouw in gebruik. Tussentijds vonden onze diensten opnieuw enige tijd plaats in de Christelijke Gereformeerde Kerk.

Geschiedenis van het gebouw.

Het kerkgebouw aan de Sigmondstraat werd in 1956 gebouwd, in opdracht van de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Evangelisatie te Werkendam. Deze kerkelijke groepering was ontstaan vanuit de plaatselijke Hervormde Gemeente en nodigde hervormd-gereformeerde predikanten en godsdienstonderwijzers uit. Aanvankelijk kerkten zij in diverse zaaltjes, zoals gebouw Andreas en de Nutszaal. In de volksmond behield ook het nieuwe gebouw aan de Sigmondstraat de naam ‘zaaltje’.

Vanuit deze Evangelisatie werd geijverd voor de komst van een Gereformeerde Bonds-predikant in de Hervormde Gemeente. Na de komst van de hervormd-gereformeerde ds. J. Smit in 1960, keerde het merendeel van de Evangelisatie terug naar de Hervormde Gemeente. Een klein gedeelte bleef de Evangelisatie voortzetten en veranderde in 1971 de naam in Vrije Hervormde Gemeente. Van 1971 tot 1983 was ds. Gerrit Overduin predikant van deze gemeente. Na zijn vertrek was de gemeente niet meer in staat een predikant te beroepen. De heer Cornelis Vreeken (1918-2015) uit Hoofddorp werd in 1983 benoemd als ouderling en ging tot en met december 2005 voor in leesdiensten.

Ten slotte

Meerdere (oudere) leden van onze gemeenten bewaren nog herinneringen aan de tijd dat zij in ‘het zaaltje’ ter kerke gingen. Het is daarom, ook gezien de geschiedenis van het gebouw, bijzonder dat onze gemeente juist op deze plek elke zondag samenkomt rondom Woord en sacrament.***

De geschiedenis van de Hervormde Evangelisatie wordt uitvoerig beschreven in ‘Kerken in het zaaltje’, geschreven door Kees Vreeken. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit