Meer over Gemeenteleven

Jongerenclub Chenanja (-14 jaar)

Wie zijn wij:

Onze club komt één keer in de 3 weken bij elkaar. 
Om 19:00 uur beginnen we de avond met zingen, bijbellezen en gebed.
Daarna wordt er door de leiding een inleiding gehouden gericht op de Bijbel, elke keer met een ander onderwerp. 
Na de inleiding kunnen jullie vragen stellen over de inleiding die we met elkaar bespreken.

Na de inleiding en het bespreken van de vragen hebben we pauze. Na de pauze doen we een spel of quiz.


De clubavond eindigd om 20:30 uur.
Neem gerust een vriend/vriendin mee!


Komende data:


Groetjes, Juf Esther, Juf Adrie, Juf Jenny28 November 2019

11 December 2019 (generale repetitie)

09 Januari 2020

30 Januari 2020

12 Februari 2020

12 Maart 2020

2 April 2020

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit